Minna Dahlström

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja vaativan eritystason kognitiivinen psykoterapeutti sekä erityistason perheterapeutti.

Pätevyydet ja saatavuus

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja vaativan eritystason kognitiivinen psykoterapeutti sekä erityistason perheterapeutti.

Menetelmät

Työmenetelminäni käytän kognitiivisen psykoterapian perusmenetelmiä, skeematerapian keinoja ja mindfulness-taitoja ja erityisesti tunne- sekä mielikuvatyöskentelyä terapian edetessä.